Nordic Ecolabel

Het Nordic Ecolabel (Nordic Swan) is het officiële milieukeurmerk van de Scandinavische landen dat, net als het EU Ecolabel, de volledige levenscyclus van een product evalueert. Het Nordic Ecolabel werkt nauw samen met het EU Ecolabel. Het keurmerk bestaat sinds 1989 en heeft kantoren in de hoofdsteden van de vijf Scandinavische landen. Het garandeert dat de effecten van het product op het klimaat minimaal zijn en dat de uitstoot van CO2 (en andere schadelijke gassen) beperkt wordt.

Het Nordic Ecolabel neemt belangrijke milieuaspecten als energie verbruik, water verbruik, herkomst van grondstoffen, gebruik van chemicaliën, verpakkingswijze en vrijkomend afval mee bij het vaststellen van de keurmerk vereisten. Dit maakt dat producten met het keurmerk worden aangemerkt als producten die bijdragen aan een duurzame economie en samenleving. Als logo is gekozen voor een witte zwaan op een groen vlak, wat het keurmerk de bijnaam ‘Nordic Swan’ heeft opgeleverd.

Bij Product for Product vindt u het keurmerk op bepaalde duurzame producten zoals handdoekjes, toiletpapier, kantoorpapier en zeep.

Lees meer op de website van Nordic Ecolabel.