Der Blaue Engel

Der Blaue Engel is het oudste in gebruik zijnde milieu keurmerk. Het bestaat sinds 1978 en is het officiële Duitse milieu keurmerk, vergelijkbaar met de Nederlandse Milieukeur. Het keurmerk wordt door het overheidsinstituut RAL toegekend aan producten die op belangrijke milieu aspecten minder milieubelastend zijn dan soortgelijke producten. Beoordeeld worden o.a. het waterverbruik, de bodembelasting en de luchtverontreiniging die bij de productie en gedurende de hele levenscyclus van een product ontstaan. Ook worden hoge eisen gesteld aan de gezondheids- en gebruiksaspecten van een product.

Het keurmerk is bedoeld om consumenten te helpen bij het maken van de meest duurzame keuze bij de aanschaf van gebruiksvoorwerpen. De criteria die voor dit keurmerk worden gehanteerd, worden iedere 3-4 jaar aangescherpt, op basis van de laatste stand van de techniek. Daardoor worden producenten uitgedaagd om steeds duurzamer te produceren. Bij kantoorpapier krijgen alleen 100% gerecyclede varianten die voldoen aan de eisen het keurmerk toegekend.

In ons assortiment hebben we diverse soorten kantoorpapier en hygiëneproducten, maar ook kantoorartikelen zoals rekenmachines en shredders het Der Blaue Engel keurmerk.

Lees meer op https://www.blauer-engel.de/en